Gasvrij bewoners interview en video

 
e-mail
Aardgasvrijleven icoon

ENERGIE ORGANISEREN

Aardgasvrij leven. Dat willen we allemaal wel! Uw bewoners ook, uw huurders, uw verhuurders, uw schoolbestuur. Met die wens komen direct de vragen: wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Wanneer zijn wij aan de beurt? Wat zijn de alternatieven? Hoe pakken we de energietransitie aan? Gemeentes, zeker de gemeentes die voorop lopen, krijgen deze vragen op zich af. Maar hebben nog geen antwoorden.

De energietransitie is bij uitstek een beweging die - nu nog - om maatwerk vraagt. Wij bieden daarin een proces, waarmee u in contact komt met bewoners, stakeholders, eigenaren, corporaties. Op een manier die leidt tot een gelijkwaardige en open relatie met bewoners, waardoor u samen met hen stappen kunt zetten in de transitie.

delen    

PRESENTATIE

Wij nemen u en uw medewerkers mee in de verschillende aspecten die in de energietransitie een rol spelen bij bewoners. Zo ontstaat een gezamenlijk vertrekpunt. Kern van de workshop is de vraag: Hoe vertellen we het de burger? Tijdens de sessie maken we samen een overzicht van wat in uw gemeente nodig is en wanneer. Na afloop vertalen wij de opbrengst in een overzichtelijke infographic. Zo heeft u het eerste handvat te pakken voor een belangrijke stap vooruit,  namelijk: de stap naar uw bewoners.

ADVIES

De energietransitie vraagt een nieuwe houding van uw medewerkers. Bewoners bepalen immers zelf hoe ze hun woning verwarmen! Dus uw team wordt een team van adviseurs en begeleiders dat gepokt en gemazeld is in het opzetten en onderhouden van persoonlijke communicatie. Daar is onze aanpak op geënt. Wij menen serieus dat u, dus niet wij, de communicatie en participatie vorm kunnen geven. Daar gaan we uw team uiteraard bij helpen. Zo maken we onszelf graag weer overbodig.

ORGANISATIE

Elke gemeente en elke wijk is anders, elke bewoner overigens ook. Door deze verschillende groepen en belangen vraagt de transitie om maatwerk en dat krijgt u! Wij bieden acties op maat die u helpen in gesprek te komen met de doelgroepen in uw gemeente. Ons aanbod bevat een variatie aan diensten en producten om dit gesprek in gang te zetten en te ondersteunen. Om alle bewoners te bereiken, bewustzijn te creëren, hen te activeren en dit als vanzelfsprekend ook meetbaar en inzichtelijk te maken.